Hur ser framtiden ut? Från olika personer får vi olika
svar. Vi samlar svar på frågan om det som ännu varken
syns eller finns. Under våren 2016 har vi översatt
framtidsvisioner i grafisk form i boken Framtidsarkivet.
Här fortsätter genereringen av svar och möjligheten för
dig att dela dina spekulationer.
Framtidsarkivet är ett slutprojekt i grafisk design av
Berghs-studenterna Sofia Ekelund & Sara Edström

Hur ser framtiden ut? Från olika
personer får vi olika svar. Vi samlar
svar på frågan om det som ännu
varken syns eller finns. Under våren
2016 har vi översatt framtidsvisioner
i grafisk form i boken Framtidsarkivet.
Här fortsätter genereringen av svar
och möjligheten för dig att dela dina
spekulationer.
Framtidsarkivet är ett slutprojekt i
grafisk design av Berghs-studenterna
Sofia Ekelund & Sara Edström