Vad som inte finns idag
kommer att ha tillkommit
om 100 år?

Vad som inte finns
idag kommer att ha
tillkommit om 100 år?

Vad som finns idag
kommer att ha försvunnit
om 100 år?

Vad som finns
idag kommer att ha
försvunnit om 100 år?

Arkivera ditt svar